Система за следене на параметрите на средата (онлайн термометри) способна да се пригоди за всяко населено място в България с интернет достъп.

Онлайн късметчета за вграждане във всеки сайт.