Ръководство
Как да работим с BaMy

Това ръководство е базирано на версия 1.07 на програмата. В по-новите версии може да има някои различния.

Последна ревизия: 19 февруари 2017

Бързи връзки:
1. КАТЕГОРИИ
2. ВЪВЕЖДАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ, ИЗТРИВАНЕ, РЕДАКТИРАНЕ
3. ДОБАВЯНЕ И ПРЕГЛЕЖДАНЕ НА ИЗОБРАЖЕНИЯ
4. ДОБАВЯНЕ НА ВЪНШНИ ВРЪЗКИ
5. ТЪРСЕНЕ
6. КЛИПБОРД
7. ИЗВЛИЧАНЕ НА ТЕКСТ ОТ ДРУГИ ПРОГРАМИ
8. ДРУГИ БУТОНИ
9. ДОПЪЛНИТЕЛНИ СЪВЕТИ

1. КАТЕГОРИИ

В базата знания BaMy всеки запис трябва да има категория (примери: Книги, Филми, Контакти, Интернет статии). Затова след инсталирането на програмата, първото нещо, което може да искате да направите е да въведете няколко категории.

Това става в отделен програмен прозорец, който изглежда по следния начин:

До този прозорец можете да стигнете по два начина. Единият е като натиснете "Избор на категория" в основния програмен изглед (точка за достъп 1, виж долната графика). Другият вариант е при редактиране или въвеждане на нов запис (точка за достъп 2, описано по-късно).

В този прозорец можете да добавяте нови категории, да изтривате стари или да ги редактирате. Не е възможно да премахтене категория, към която са добавени записи в базата знания.

Най-левият бутон в прозореца е "Избор". След като го натистене, ще се върнете в главния програмен прозорец, където ще бъде наложен филтър по категория (ако сте достигнали до прозореца за категориите през точка за достъп 1) или ще свърже новият / редалтораният запис с избраната категория (точка за достъп 2).

Бутонът "Отказ" затваря прозореца за работа с категориите без други последващи действия да бъдат извършвани.

Има 6 бутона за бърз достъп в горната част на прозореца с категориите. Трите най-горни показват категориите с най-много записи и се определят автоматично от програмата. Бутоните под тях се настройват от потребителя. Изберете категория от списъка и натиснете някой от бутоните с текст ИЗБЕРИ. Ако искате да промените някой от тези избрани бутони, първо натистене Х под него, след това изберете нова категория.

2. ВЪВЕЖДАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ, ИЗТРИВАНЕ, РЕДАКТИРАНЕ

Нова информация може да бъде добавена в базата знания след натискане на бутона "Добавяне" в главния програмен прозорец.

Ако искате да редактирате съществуващ запис, първо трябва да го изберете от списъка (1) и след това да натиснете бутона "Редактиране" (2).

Ако искате да изтриете запис, отново първо трябва да го изберете и след това да натиснете бутон "Изтриване".

След като натиснете "Изтриване" ще бъдете попитани за потвърждение. Така че не се притеснявайте, че може да изтриете нещо по погрешка.

След натискане на "Добавяне" или "Редактиране" програмният изглед ще се промени - той ще покаже всичката настояща информация за избрания запис (в случай на редактиране) или всички полета ще бъдат празни и готови да въвеждате информация в тях (в случай добавяне).

В този режим можете да редактирате / добавите име, категория, местоположение, бройка, външни връзки, изображения и обща информация. Името и категорията са задължителни. Можете да въвеждате директно в повечето от полетата, но в някои информацията се въвежда след избор от други изскачащи прозорци.

Най-горното текстово поле е "Име". Можете да търсите в Интернет за написаното в него като натиснете "Google It" в дясно от него. Резултатите ще се покажат в уеб браузъра по подразбиране.

Следващото поле е "Категория". Не можете да пишете директно в него. Ако натиснете с левия бутон на мишката върху това поле, ще ви се отвори прозорецът "Категория" описан в предишната точка.

Не можете да пишете и в полето "Местоположение". Ако кликнете на него ще се отвори нов програмен прозорец. Тук може да изберете друг вече съществуващ запис за "местоположение" на настоящия.

В прозореца "Местоположение" има поле за търсене. Ако искате да премахнете местоположението на някой запис, натиснете бутона "Премахване" в долния десен ъгъл.

Когато отворите за редактиране запис със зададено местоположение, ще видите една зелена стрелка сочеща нагоре. Ако я натиснете, ще бъдете прехвърлени на записа посочен като "местоположение". Запомнете, че ако имате промени в първия запис, те ще бъдат изгубени, когато натиснете стрелката.

Ако влезете в режим на редактиране за запис, който се явява "местоположение" за други записи, ще видите зелена стрелка сочеща надолу.

Ако натиснете тази зелена стрелка, ще се отвори нов прозорец, в който можете да изберете кой от записите "разположени" в първия запис да видите.

За някои записи е възможно да видите и двете стрелки (едната сочеща нагоре, а другата надолу). Това значи, че този запис има "местоположение" и в същото време други записи са разположени в него.

Под полето за "местоположение" има група от два бутона и текстово поле за количество. Използвайте ги, ако искате да посочите колко бройки от дадено нещо притежавате. Може да въведете стойността директно, да я увеличите с едно (натискайки бутона "+1") или да я занулите.

Под тази група има голямо текстово поле в което можете да въведете или копирате всякакъв текст, какъвто пожелаете.

В този програмен режим може да добавяте изображения и външни връзки. Те са предмет на следващата секция.

3. ДОБАВЯНЕ И ПРЕГЛЕЖДАНЕ НА ИЗОБРАЖЕНИЯ

Ако искате да добавите изображения, влезте в режим "редактиране" и кликнете върху текста "Изображения (0)".

Ще се появи диалогов прозорец, в който може да изберете графичен файл. Текстът ще се смени на "Изображения (1)", а под него ще видите изображението в умален вид.

Запомнете! Изображението не е добавено докато не натиснете бутона "Запис".

След като вече веднъж има добавено едно изображение към даден запис, ако натиснете "Изображения (1)", ще се отвори нов програмен прозорец. Тук може да добавите още графики или да премахнете съществуващите (чрез натискане на бутона "Х" под съответното изображение).

Няма ограничения за това колко изображения можете да добавите към един запис. Можете да навигирате през всички страници с изображения като ползваме зелените стрелки в горния десен ъгъл.

В главния програмен изглед можете да натиснете бутона "Изображения", за да видите всички картинки за всички записи. След неговото натискане, ще видите вече описаният прозорец. Няма да има обаче бутони "Х" (не може да изтривате изображения от тук). Ако кликнете на дадено изображение, ще се прехвърлите на съответния запис.

4. ДОБАВЯНЕ НА ВЪНШНИ ВРЪЗКИ

В режим "редактиране" има три полете за външни връзки (уеб страници или локални файлове).

Можете да копирате адреси на уеб страници или пък към локални файлове в тях. Или можете да натиснете бутона "Избор" в дясно от всяко от полетата. Ще се появи диалогов прозорец, чрез който може да изберете файл от локалния компютър. Ако натиснете "Отвори", линкът или локалният файл ще се отворят съответно в подразбиращия се браузер (при уеб страница) или в асоциираната програма (при локален файл). Примерно ако в полето е зададен текстов документ (с пътя към него), той ще се отвори с текстообработващата програма по подразбиране.

Ако искате да въведете повече от три външни връзки, следва да натиснете надписа "Допълнителни връзки".

Ще се появи нов програмен прозорец, в който можете да добавяте още връзки, да изтривате съществуващи или да ги редактирате. Бутонът "Отвори" е аналогичен на описаните вече подобни бутони.

Помнете! Нищо не е запазено докато не натиснете бутона "Запис" в изгледа за редактиране.

5. ТЪРСЕНЕ

Може да търсите в базата знания като въведете една или повече думи в полето за търсене и натиснете "Enter". Ще се търси в имената, допълнителната информация и връзките за съвпадение с всички думи. Ако искате да търсите само в имената или за записи, чиито имена започват по определен начин, изберете "само наименования" или "начало" под полето за търсене. Ако е избрана категория, ще се търси само в нея.

Ако искате да изчистите полето за търсене, натиснете бутона "Изчисти". Ако искате да изчистите полето за търсене и да премахнете всички ограничения ("само наименования" / "начало", категория), натиснете бутона "Нулирай".

Ако искате също да потърсите и в Google, натиснете F8 или бутона, който ще се появи в дясно.

6. КЛИПБОРД

Когато искате да въведете нов запис, който е подобен по съдържание на вече съществуващ запис, можете да използвате програмния клипборд. Първо изберете съществуващия запис в списъка. След това натиснете бутона "Копирай в клипборда". Повечето от информацията от съществуващия запис ще се копира в таба "Клипборд".

След това натиснете "Добавяне", за да влезете в познатия програмен изглед. По всяко време можете да отидете в таба "Клипборд" като цъкнете на него. От тук можете да копирате в нивия запис данните, които искате като натиснете бутона "Копирай" в страни от тях. За да се върнете в режима за редактиране натиснете таба "Детайли".

7. ИЗВЛИЧАНЕ НА ТЕКСТ ОТ ДРУГИ ПРОГРАМИ

Можете да копирате текст директно от други програми в BaMy. За целта оставете BaMy стартирана (минимизирана е ок). Селектирайте (маркирайте) текста в другата програма и натиснете F8. Той ще се копира в клипборда на BaMy. Ще видите до него три бутона.

Първият бутон е "Търси". Той ще претърси базата знания за текста от първия ред в клипборда. "Нов запис" ще добави текста в базата. "Последен запис" ще го добави в последно редактираният запис.

8. ДРУГИ БУТОНИ

Има още няколко бутона, които не бяха описани досега. Един от тях е "Случаен избор". Когато го нариснете, BaMy ще избере произволно ред в списъка със записи (ще позиционира показалеца на него). Тази функция избира само в наложената селекция в момента - по категория и / или думи за търсене (примерно ако сте избрали категория Книги, ще избере произволно една от тях). Ако няма зададена селекция, се избира случаен ред от всички записи.

"Преглед" ще ви покаже всичката информация за даден запис (подобно на "Редактиране"), но няма да можете да променяте нищо.

Бутонът "Принт" показва информацията свързана с избрания в момента запис. "Принт списък" показва списък с настоящата селекция от записи. Ако имате принтиращо устройство, можете да използвате тези бутони, за да отпечвате информация на хартия.

В горния десен ъгъл на програмата се намират две графични икони. Лявата е "Информация", а дясната "Опции".

След като кликнете на "Информация", ще се отвори нов програмен прозорец. Можете да видите коя е текущата версия на програмата. Има и връзки към външни ресурси - като уеб страницата на BaMy. Тук може да видите и "Условия за ползване" (моля прочетете ги внимателно).

В "Опции" можете да изберете езика на програмата (български или английски), да зададете парола (въведете я в текстовото поле и натиснете бутона "Промени") или да зададете визуална тема.

9. ДОПЪЛНИТЕЛНИ СЪВЕТИ

Безплатната версия на БаМи ще ви позволи да въведете до 50 записа в базата. Платената версия няма ограничения.

BaMy архивира вашата информация на всеки 5 дни. Съхранява до 3 архива в папката "archives" в работната директория на програмата. Внимание! Не се опитвайте да възстановявате архив, ако не сте абсолютно сигурни какво правите! За да върнете базата знания в предишно състояние, копирайте някой от архивите от тази папка в главната работна директория. Файловете имат имена от рода на "2017-01-02.abs". В главната програмна директория има файл наречен "bamy.ABS". Това са всички настоящи записи. Преименувайте този файл на нещо от рода на "bamy.bak" или "bamy_save.abs". След това преименувайте "2017-01-02.abs" на "bamy.ABS".