"Мистери Софт" ЕООД е разработила система за онлайн подаване на справки-декларации от Местата за настаняване (МН) към съответните общински администрации по смисъла на чл.116, ал.3 от Закона за туризма. Системата е вградена в общинските звена в София-град и Созопол.

Системата може да бъде пригодена за нуждите на всяка друга община в България.