За нас

Post thumbnail

"МИСТЕРИ СОФТ" ЕООД е малка компания основана през 2012 година и специализирала се в областта на ИТ технологиите. Дългогодишният професионален опит на нейния ръководител и отдадеността на екипа способства за намирането на ефективни решения и претворяването им в софтуерни продукти.